Reklama

REGULAMIN PARTNERA STREFY BIZNESU§ 1 Definicje

1. Regulamin programu partnerskiego StrefyBiznesu okresla zakres współpracy między Partnerem a Włascicielem. Czynności, jakie strony beda wykonywac sa zwiazane ze swiadczeniem przez StrefeBiznesu uslug reklamowych i promocyjnych oraz wykonywaniem innych czynnosci zwiazanych z dzialalnoscia firm i osob w Internecie. Czynnosci te mają zwiekszac konkurencyjnosc oferty StrefyBiznesu na rynku reklamy internetowej i uslug z Internetem zwiazanych.

2. Własciciel - Internetowa Agencja MArketingowa Ads-Center.net z siedzibą we Wroclawiu ul. Wisniowa 18A/10, numer NIP 899-235-66-77, REGON 020929482, wykonuje czynnosci wynikajace z Regulaminu i posiada prawa wlasnosci do portalu StrefaBiznesu.net.

3. Portal StrefaBiznesu.net jest serwisem udostepniajacym Partnerowi własny panel do administrowania swoimi dochodami, reklamami oraz umozliwiajacy realizacje wiekszosci zleconych zadan a takze umozliwiajacy pobranie materialow sluzacych promocji Portalu i pozyskiwaniu nowych Partnerow.

4. Formularz rejestracyjny - formularz udostępniony na Portalu, ktorego wypelnienie umozliwia podjecie wspolpracy miedzy Partnerem a Wlascicielem, poprzez dzialalnosc zwiazana z Portalem.

5. Partnerem moze byc:
- osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i posiada numer NIP,
- osoba fizyczna prowadzaca dzialalnosc gospodarcza,
- spółka prawa handlowego.
Partner wykonuje zadania zlecone mu przez Wlasciciela, za co otrzymuje wynagrodzenie w reklamach, punktach i formie finansowej. Partner moze pozyskiwac kolejnych Partnerow za co otrzymuje wynagrodzenie okreslone w tabeli prowizji.

6. Konto Partnera - panel administracyjny majacy mozliwosci opisane w pkt. 3.

7. Umowa Partnerska - umowa określająca zasady współpracy pomiędzy Partnerem a Wlascicielem, zawarta wg wzoru udostępnianego w Portalu.

8. Tabela Usług i Prowizji - tabela zamieszczona na Portalu zawierająca aktualny wykaz usług - działan marketingowych i promocyjnych wykonywanych w ramach oferty Portalu, wraz z obowiązującymi stawkami i zasadami wynagrodzeń Partnerów.

9. Uslugi - usługi zawarte w ofercie Portalu swiadczone przy udziale Partnerow.

10. Klient - uzytkownik Internetu, ktory zakupil usluge oferowana przez Portal i za posrednictwem Wlasciciela zleca jej wykonanie Partnerowi. Klientem moze byc takze Partner.

§ 2. Zasady przystąpienia i uczestnictwa w Programie przez Partnera

1. W programie partnerskim Portalu mogą uczestniczyć:

a) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
b) Spółki prawa handlowego;
c) Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej a ukończyły 13 lat.

Gdy uczestnik nie ma skonczonych 18 lat, wymagana jest zgoda rodzicow na uczestnictwo w programie. Nasz program jest otwarty dla uczestników z krajów gdzie tego typu działalnosć nie jest zakazana przez lokalny rzad.

2. Przystąpienie do wspolpracy z Portalem jest całkowicie dobrowolne, polega na prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego oraz zawarciu z Organizatorem Umowy Partnerskiej (umowe podpisuje sie nie wczesniej niz przed pierwsza wyplata prowizji).

3. Wzór Umowy Partnerskiej w celach informacyjnych jest zamieszczony na Portalu.

4. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Partner otrzymuje informację o hasłach dostępu do swojego Konta Partnera. Przeslanie Umowy Partnerskiej nastepuje w momencie uzyskania minimum do wyplaty prowizji, wczesniej Partner zna ja z wersji elektronicznej.

5. Regulamin wchodzi w zycie w dniu zakonczenia przez Partnera rejestracji na Portalu. Umowa Partnerska sluzy umozliwieniu wyplacenia Partnerowi prowizji.

6. Zakonczenie procesu rejestracji zgloszonej za pomoca Formularza rejestracyjnego, oznacza, że Partner zna i akceptuje zapisy Regulaminu.

7. Zapisujac sie do programu w procesie rejestracji Partner musi podac dane osobowe zgodne z prawda. Nie mozna utworzyc kilku kont z jednego adresu e-mail. Jedna osoba moze miec w systemie tylko jedno konto, wiaze sie to z tym, ze z jednego komputera nie ma mozliwosci logowania sie do Portalu na wiecej niz jedno konto, nawet jesli te konta naleza do kilku roznych osob.

8. Tylko od Partnera zalezy jaki login i haslo wybierze sobie do poslugiwania sie nimi na Portalu. Login stanowi identyfikator osoby i jest uwzgledniony w Umowie Partnerskiej, nie podlega zmianom w okresie wspolpracy. Obowiazkiem Partnera jest, aby hasla dostepu do konta w Portalu byly niedostepne dla osob trzecich, a wrecz niemozliwe do zdobycia. Partner moze zmienic informacje o sobie po zalogowaniu sie na swoje konto w dziale "Uzytkownik / Twój Panel". Wyłacznie Partner jest odpowiedzialny za uzycie owego konta w Portalu przy prawidłowym zalogowaniu się oraz za czynnosci dokonane na zalogowanym koncie.

9. Uzytkownik powinien wystrzegac sie wszelkich przykładow oszustwa, czynnosci dzialajacych na szkode swoja i Wlasciciela oraz wszelako uwazanych za nielegalne dzialania pod grozba usuniecia konta z systemu a tym samym usunięcia wszelkich danych osobowych jak i anulowaniu zarobionych prowizji.

10. Opis procesu rejestracji. Rejestrujac się do Portalu Partner zobowiazany jest do podania prawdziwego i działajacego adresu e-mail a następnie potwierdzenia go poprzez ponowne wpisanie. Na podany adres e-mail zostanie wysłany Formularz rejestracyjny. Partner powinien zaakceptowac mozliwosc otrzymywania e-maili reklamowych z systemu oraz nieuznawanie tej korespondecji jako SPAM. Partner powinien sprawdzic funkcjonowanie podanego adresu e-mail, poniewaz jest to podstawowa droga do przekazywania wskazowek zwiazanych z realizacja zlecen oraz podstawowa droga komunikacji z Wlascicielem. Jezeli korespondencja z Portalu nie dochodzi, Partner powinien wyłaczyć filtr antyspamowy na ta korespondencję.

§ 3. Odpowiedzialnosc i zasady wspolpracy w ramach Portalu

1. Celem realizacji postanowien Regulaminu jest zwiększenie liczby Klientów Portalu.

2. Zakup przez Klienta uslug z oferty Portalu powinnien zakonczyc sie z takim efektem, jak okresla wybrana przez Klienta oferta. Za efekt odpowiedzialny jest Partner, ktory realizuje powierzona mu czesc zadania. W momencie uzyskania oczekiwanego skutku po wykonaniu Usługi, zgodnie z warunkami zawartymi w Tabeli Usług i Prowizji, powiększa sie wypracowane przez Partnera wynagrodzenie, co Partner bedzie mial wykazane na swoim Koncie w Portalu.

3. Partner wplywa na ilosc Klientow takze za pomoca pozyskiwanai nowych Partnerow, realizujacych Uslugi zamowione u Wlasciciela przez Klienta. Spersonalizowane na Partnera dnosniki w formie banerów reklamowych i linkow sa udostepnione Partnerowi przez Wlasciciela w ramach Konta Partnera.

4. Przy naliczaniu wynagrodzenia beda brane pod uwagę tylko terminowo i poprawnie wykonane Uslugi.

5. Wlasciciel nie ma prawa udostepnic danych osobowych Partnera innym osobom trzecim bez wyraznej zgody Partnera, do ktorego te dane nalezą. Wlasciciel w razie problemow ma obowiazek skontaktowania sie bezposrednio z Partnerem, ktorego dana sprawa dotyczy.

6. Wlasciciel nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwych czlonków i wspolpracowników biznesowych, ani zadnych innych nieuczciwych osob, oszustow, przypadkowe lub bedace wynikiem zlego zrozumienia tego Regulaminu konsekwencje. Wlasciciel nie ponosi odpowiedzialnosci nawet w przypadku jesli Wlasciciel został poinformowany o mozliwosciach takich uszkodzen, niedociagnięc.

7. Wlasciciel ponosi odpowiedzialnosć wynikajacą z tej Umowy i angażuje się do wypłacania zgromadzonych srodków pieniężnych zgodnie z suma uzyskanych prowizji, przez Partnera, ktory działa zgodnie z tym Regulaminem.

8. Prowizja jednak nie podlega wypłacie w momencie kiedy Partner nie jest aktywny w Portalu, czyli nie loguje sie minimum raz na 30 dni i nie wykonuje w tym czasie żadnych skierowanych do niego zlecen. W takim wypadku, konto Partnera po 30 dniach nieaktywnosci, zgodnie z Regulaminem Portalu, może, lecz nie musi, zostać usunięte z programu wraz z usunięciem wszelkich danych osoby zapisujacej się oraz usunięciem Partnerow poleconych, aby uniknąć zarabiania prowizji tylko na poleconych bez aktywności własnej.

§ 4. Zasady ustalania wysokości i wypłaty Wynagradzania

1. Partnerowi przysługuje z tytułu realizowania zleceń w ramach Portalu wynagrodzenie określone zgodnie z Tabelą Usług i Prowizji.

2. Wysokość należnego wynagrodzenia Partner może weryfikować za pośrednictwem Konta Partnera.

3. Wlasciciel zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynagrodzenia w trybie zmian stawek publikowanych w Tabeli Uslug i Prowizji dostępnych na Portalu.

4. Partner ma prawo otrzymywac prowizje w Portalu, gdy
a) terminowo, mieszczac sie w ograniczeniu czasowym lub/i ilosciowym, odczyta maile reklamowe Klienta,
b) wejdzie z promowanego w wyznaczonych dzialach Portalu linka lub reklamy graficznej na strone Klienta,
c) wykona inne zlecenia powierzone mu przez Wlasciciela.

5. Partner ma prawo otrzymywac prowizje od prowizji znalezionych przez siebie Partnerow, którzy są bezpośrednio i pośrednio wpisani pod Partnerem, na określonej ilości poziomach. Stawki prowizji dla kazdego poziomu poleconych Partnerow okresla takze Tabela Uslug i Prowizji.

6. Partner może wypłacić zgromadzone zarobki, po uprzednim podpisaniu Umowy Partnerskiej, na wskazane w Koncie Partnera konto walutowe lub zlotowkowe w polskim banku, bez ponoszenia kosztow operacyjnych. Partner moze tez wyplacic zrodki za pomoca przekazu pocztowego, pokrywajac koszty pocztowe wedlug cennika Poczty Polskiej aktualnego na dzien wyslania przekazu.

7. Portal wprowadza wypłate prowizji od 15 zl. Przycisk wyplaty uaktywniany będzie po osiagnieciu wymienionej kwoty.

8. Jezeli Partner wykonuje zlecenia takze w ramach innego serwisu Wlasciciela, moze uzyskac wyplate prowizji wczesniej, na nastepujacych warunkach:
a) suma prowizji z wykonywanych zlecen w 2 serwisach Wlasciciela na Koncie tego samego Partnera wynosi (w przeliczeniu z innych walut) minimum 19 zl,
b) suma prowizji z wykonywanych zlecen w 3 serwisach Wlasciciela na Koncie tego samego Partnera wynosi (w przeliczeniu z innych walut) minimum 28 zl,
c) suma prowizji z wykonywanych zlecen w 4 serwisach Wlasciciela na Koncie tego samego Partnera wynosi (w przeliczeniu z innych walut) minimum 37 zl.
Chec otrzymania prowizji laczonej powinna byc zgloszona przez Partnera za posrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Portalu. Zgloszenie powinno obejmowac spis prowizji we wszystkich serwisach Wlasciciela, w jakich dziala Partner, loginy Partnera dla kazdego z serwisow oraz numer konta (lub adres) na jakie Wlasciciel ma dokonac przelewu/wyslac przekaz.

9. Wypłaty prowizji Partner może zażądać w dowolny dzien miesiaca. Poniewaz prowizja naliczana jest w dolarach amerykańskich, zostanie ona pomnozona aktualny w dniu zadania wyplaty kurs 1 zl w NBP i tym samym przeliczona na polskie zlotówki.
W przypadku posiadania przez Partnera w polskim banku konta walutowego, prowizja zostanie przeliczona na dana walutę (inna niz polski zloty) zgodnie z kursem NBP obowiazujacym w dniu zgloszenia checi wyplacenia prowizji. Warunkiem otrzymania prowizji jest uzbieranie rownowartosci 15 zl.

10. Wlasciciel zobowiazuje sie do wyplacenia prowizji w ciagu 14 dni od dnia otrzymania podpisanej Umowy Partnerskiej (w przypadku pierwszego zadania wyplaty) lub w ciagu 14 dni od zgloszenia przez Partnera checi jej wyplacenia.
a). W przypadku przekroczenia terminu 14 dni, serwis wypłaci część z wybranej nagrody w postaci 5 zł. Działanie takie ma na celu zmniejszenie kolejki oczekujących.
b). Przy każdej wypłacie nagrody, potrącany jest koszt operacji bankowych. Posiadamy konto w mBank który pobiera od każdego przelewu 1,5 zł prowizji.

11. Partner w ramach swojego Konta moze takze zamienic uzbierana prowizje punktowa na prowizje pieniezna, zgodnie z obowiazujacym na Koncie przelicznikiem.

12. Rozliczenie udostepnione Partnerowi przez Wlasciciela droga elektroniczna jest zbiorem wszystkich zdobytych prowizji. Rozliczenie jest jedyna podstawą do wypłaty wynagrodzenia.

13. Wypłaty wynagrodzenia dla podmiotów gospodarczych (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka) posiadających wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, dokonywane są na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT/rachunkow uproszczonych doręczonych Wlascicielowi. Platnosc realizowana jest przelewem na rachunek bankowy, którego posiadaczem jest Partner i który został wskazany podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego.

14. Jeżeli Partnerem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (brak wpisu do ewidencji działalności gospodarczej), stosunek łączący Partnera z Wlascicielem, zgodnie z art. 13 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest traktowany jak umowa cywilno-prawna, podobnie jak umowa zlecenia.

15. Jeśli Partnerem jest osoba fizyczna, w związku z obowiązkiem poboru zaliczki na podatek dochodowy, przed wypłatą prowizji poda swój numer NIP. Z kwoty wypłacanego wynagrodzenia będzie potrącana zaliczka na podatek dochodowy. W przypadku, gdy za Partnera nikt nie odprowadza składek ZUS Partner jest zobowiazany uprzedzic Wlasciciela o tym fakcie i uzgodnic warunki i wysokosc wyplaty prowizji.

16. Wszelkie rozliczenia pieniężne z Partnerami będą prowadzone z dokładnością do jednego grosza, z tym, że wartość w groszach będzie zaokrąglana. Jeśli będzie mniejsza niż pięć, Wlasciciel dokona zaokrąglenia w dół, jeśli wartość wynosić będzie od pięciu do dziewięciu - w górę. Podobne zasady, tylko dla innej waluty, beda obowiazywac przy prowizji wyplacanej na konto walutowe.

17. Zmiana rachunku bankowego wymaga natychmistowej korekty danych na Koncie Partnera.

18. W przypadku rezygnacji przez Partnera lub wykluczenia przez Wlasciciela ze wspolpracy, Partnerowi zostaną wypłacone prowizje wypracowane do chwili rezygnacji, pod warunkiem, ze zebral prowizje w wysokosci 2,5 zl i otrzymal minimum 1 wyplate prowizji.

§ 6. Spam

1. Nie możesz promować swojego linku poleconego w niedozwolony i niechciany przez adresata sposób. (tzw. SPAMMING).

2. Nie możesz także promowac swojego linku poleconego poprzez grupy dyskusyjne, ani inne metody przy których Twoja wiadomosc odczytałyby osoby które tego nie chca, tyczy się do tego każda forma i metoda masowej komunikacji. Do tego zalicza się także wszelkie portale z ogłoszeniami oraz z ofertami o pracę.

3. Rejestrujac sie w Portalu wyrażasz pełna zgodę na otrzymywanie reklam z Portalu, zamowionych przez obecnych i przyszlych Klientow. W tym przypadku nie możesz uznawać tych reklam jako SPAM.

4. Wlasciciel nie ma prawa przekazywać danych osobowych Partnera, osobom trzecim a tym samym podawać innym maila Partnera w celu otrzymywania "niechcianej" korespondencji - więcej w "Polityce Prywatnosci".

5. Wlasciciel stara się działać przeciwko generowaniu SPAM-u.

§ 7. Aktywność i poleceni

1. Na stronie głównej przedstawione są następujące liczby:
- "Uzytkownicy" tutaj wyswietlane są informacje na temat liczby Partnerow, którzy są zapisani do Portalu.
- "Aktywni" Tutaj wyświetlana jest liczba Partnerow, która nie przekroczyła nieaktywnosci powyżej 14 dni.

2. Informacje na temat poleconych. Wlasciciel ma prawo do przepisania poleconych Partnerow od danego Partnera, który jest nieaktywny więcej niż 60 dni. Przepisanie moze nastapic po oplaceniu uzgodnionej poprzednio stawki za tych poleconych. § 8. Weryfikacja uczciwości

1. Uczciwosc Partnera Wlasciciel moze sprawdzic m.in. przez cheat-link. Jest to się link o ujemnej wartości, jednak nie przekraczającej 100-krotnie wartość najwyżej płatnego emaila. Wlasciciel ma prawo wysłać dowolną liczbę tzw. cheat linków, ktore jednak będą oznaczone i każdy Partner zwracający uwagę na treść maili będzie w stanie je ominąć.

2. W mailach jak i w Portalu umieszczone są tzw. cheat linki stałe, mające na celu zwalczenie tzw. BOTÓW - czyli programow klikających w reklamy automatycznie, za Partnera.

3. Każdy Partner, który będzie miał ponad 10 kliknięć w złe numery turing (numery kontrolne) zostanie usunięty z programu.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Dane Partnerów, którzy nie odesłali podpisanej Umowy Partnerskiej w ciągu 60 dni od daty jej wyslania przez Wlasciciela, zostana usuniete w procesie kasowania Konta tego Partnera.

2. W ramach Programu Partnerskiego mogą być organizowane konkursy, których zasady organizowania i przeprowadzania zostaną dokładnie określone w odrębnych regulaminach konkursów.

3. Wlasciciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz Tabeli Uslug i Prowizji. Zmiany będą ogłaszane w wiadomosciach od Admina lub/i e-mailem.

4. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie wszystkich informacji, ktorych nadawca jest Wlasciciel lub/i sa generowane przez Portal.

5. Partner jest zobowiązany do wprowadzenia zmian danych teleadresowych, osobowych, nazw firmy i związanych z tym numerów NIP, REGON w przeciągu 14 dni od ich nastąpienia. O zmianie adresu e-mail Partner musi powiadomic Wlasciciela, ktory dokona zmiany z poziomu administratora Portalu.

6. Uczenik moze utracic konto z powodu:
- uczestnik używał SPAMU do reklamy Portalu,
- uczestnik posiadał wiecej niż jedno konto w Portalu,
- uczestnik podal fałszywe dane,
- uczestnik byl nieaktywny powyzej 30 dni,
- uczestnik sprzedał konto bez pozwolenia,
- uczestnik używał programów do automatycznego klikania,
- uczestnik kliknął w 3 cheatlinki,
- uczestnik używa wulgaryzmów w kontakcie z Wlascicielem
- uczestnik może utracić konto w konsekwencji łamiania każdego z punktów Regulaminu.